PTE | ETR | Coospace

Dr. Gábor Szöllősi, PhD., Principal Lecturer, Programme Leader of the Social Policy Masters Programme

szerző: Polyák Lilla | 2011. április 12. 14:56:14

Szöllősi Gábor

tel: +36 72503600 / 23576 ext.
email: szollosi@btk.pte.hu

Gabor Szollosi obtained his first Masters in Law at the University of Pécs. In 1992, he received a second degree in Sociology with Social Policy specialization at the Eötvös Lorand University, Budapest.
He earned his Ph. D. in 2003 at the Institute for Sociology and Social Policy, Eötvös Lorand University, Budapest. (Children at Risk: on the Social Construction of Risk as a Category in the Hungarian System of Child Protection)

His area of research is the construction of social problems and public policy analysis in the social sector. He is also interested in the processes of institutionalization of social professions.
Before starting his academic career 16 years ago Gabor Szollosi used to work as a judge.

Professional Activities:
Gabor Szollosi has had a major role in shaping Hungarian social policy. He participated in the work of the Social Training Committee determining the national system of social trainings as well as in the implementation of the first social worker training in Hungary. He also acts as an evaluator of qualified experts in social trainings.
He was an advisor in the 1997 Act on Child Protection establishing the new system of child protection with services for child welfare.
He is President of the Social Planning and Development Section of the National Social Political Council.
He is Board Member of the Alliance of Social Professionals http://www.3sz.hu/english
He is Board Member of the Hungarian Association of the School of Social Professionals

Selected publications:
Szollosi, G.: A családon belüli erőszak differenciáltsága - Különbségek a nevek, felfogások és a helyzetek szintjén. (Differences in family aggression: labels, concepts and situations) pp. 65-85. In: Virág, Gy. (ed.): Családi iszonyok. A családi erőszak kriminológiai vizsgálata. (Criminological investigations in family aggression.)  Budapest, KJK-Kerszöv - Országos Kriminológiai Intézet, 2005.
Szollosi, G. (ed.) Gyermekjóléti alapellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához. (Child Welfare for Social Experts) Budapest, NCSSZI, 2004
Szollosi, G: A gyermekvédelem osztályok felettiségéről. (Child protection as a supra-class phenomenon) In: Berki, Z. (ed.): Korrupció Magyarországon II.(Corruption in Hungary II) Transparency International Magyarországi Tagozata Egyesület, 2003. Budapest pp. 106-129.
Szollosi, G.: A családon belüli bántalmazás és a szociális szakma viszonyáról.(Intra-family aggression and the social professions) Család, Gyermek és Ifjúság 2003. 1. pp. 5-24.
Szollosi, G.: A gyermekvédelmi probléma, mint társadalmi konstrukció.(Child Welfare as a Social Construction) Esély 2003. 2. pp. 75-95.
Szollosi Gábor: A gyermekvédelmi politika vázlata. (On child welfare policy) pp. 193-207. in. Nagy Endre (szerk.): Szociológia, Szociálpolitika, Szociális munka.(Sociology, Social Policy, Social Work) Válogatott tanulmányok.  Pécs, Pécsi Tudományegyetem BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2001.
Szollosi, G. Hogy fogalmunk legyen róla... (A veszélyeztetettség fogalma az amerikai gyermekvédelemben) (To have an idea of...the concept of risk in the system of child welfare in the U.S. ) Esély, 2000. 4. pp. 39-71.
M. Lippai, É., Pelle, J., Szollosi, G., Zolnay, J., (ed..: Zádori, Zs.): Segédkönyv a szociálpolitika helyi kialakításához. (Shaping local policies in the social field) Budapest, DHV Magyarország Kft., 1998.
Szollosi, G.: Szociális és gyermekvédelmi jog. (Social Law and Child Protection) JPTE ÁJK Továbbképző Szekció, Pécs, 1998.
Szollosi, Gábor: Protection of the Family by Family Law and Other Instruments. In: Ludwig Salgo (szerk.): The Family Justice System. Past and Future, Experiences and Prospects. Collegium Workshop Series No.3.  Budapest, 1997. pp. 81-109.

utoljára frissítve: 2012. augusztus 16. 14:19:39

« vissza