PTE | ETR | Coospace

Szociális Szemle 2011/1-2.

szerző: | 2012. március 06. 09:45:01

TARTALOM

ELŐSZÓ (EDITORIAL)

ElméleTI, KRITIKAI ÉS TÖRTÉNETI tanulmányok (THEORETICAL, CRITICAL, AND HISTORICAL STUDIES)

Sárkány Péter: A szociális munka mint alkalmazott etika (Social work as applied ethic.)

Baráth Árpád: A probléma-alapú tanulás esélyei a szociális felsőoktatásban (Perspectives of problem based learning in social higher education.)

Kutatás, SZAKMAI GYAKORLAT (Research, PROFESSIONAL PRACTICE)

Gáspár Gabriella: Vezetők a válságban – válságban a vezetők. A kiégés jelenségének ismerete a for-profit és a non-profit szféra vezetőinél, a szervezeti oldalról kínált protektív tényezők (Leaders in crisis: A comparative study of for-profit and non-profit organizations leaders regarding “burnout”.)

Molnár Anna: A felépülés „művészete” (The art of „recovery”)

Borda Viktória: Attila Ágh and András Vértes (eds.): From the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy: Think European for the Global Action Budapest, „Together for Europe”

KiseBBSÉGi tanulmányok ÉS KUTATÁSOK (MINORITY STUDIES AND RESEARCH)

Sara Danti (France): The Hungarian community in France in 1956: emigration, perception, reactions (Magyarok közössége Franciaországban 1956-ban: emigráció, attitűdök, reakciók)

Christian Ried (Germany): Kurds in Turkey -- between assimilation and suppression (Kurdok Törökországban)

Katharina Schmidt (Germany): Turks in Germany – the issue of third generation identity (Törökök Németországban: a harmadik nemzedék identitáskérdései)

Aymerie Vaudaine (France): Minorities in Kosovo (Kisebbségek Koszovóban)

Brian Vogl (USA): Ethnic minorities: Native Americans and their identity crisis (Etnikai kisebbségek: Az amerikai indiánok identitásválsága)

utoljára frissítve: 2012. március 06. 11:24:12

Kapcsolódó tartalmak:

« vissza