PTE | ETR | Coospace

Szerzőknek szóló instrukciók

szerző: Molnár Dániel | 2013. június 04. 14:38:03

Kérjük, amennyiben a laphoz kéziratot nyújt be, vegye figyelembe az alábbiakat:

A Szociális Szemle - amennyiben forrásaink ezt lehetővé teszik - évente két alkalommal jelenik meg. Empirikus és elméleti tanulmányokat, recenziókat, ismertetőket közlünk magyar és angol nyelven, társadalomtudományi témában.

Etikai követelmények

A kéziratokat szerkesztői és lektori bizottság bírálja el. A kézirat benyújtása nyilatkozatnak minősül a következőkről:

- A kézirat részben vagy egészben más tudományos szaklapban, kötetben eddig nem jelent meg, nem áll publikálás vagy elbírálás alatt; a szerző(k) az elbírálás ideje alatt nem nyújtják be munkájukat más szaklaphoz.

- Valamennyi, a kéziratban feltüntetett szerző személyesen és aktívan részt vett a munkában, annak tartalmáért, és a tudományos életben meghatározó etikai irányelvek követéséért, különösen a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért és a plágium kizárásáért személyesen felelősséget vállal.

Terjedelem, formai követelmények

Tanulmányok esetén maximum 40000 karakter [szóközzel] (szimpla sorköz, Times New Roman, 12 pontos betűméret). Beszámolók, recenziók, konferenciacikkek maximális terjedelme: 15000 karakter.

A kéziratokat elektronikus formában, rtf-formátumban kell benyújtani. Amennyiben a nyelvi-stilisztikai hibák, elütések száma ötnél több, a kéziratot szakmai lektorálás nélkül visszaküldjük.

Az első oldalnak tartalmaznia kell a tanulmány címét magyar és angol nyelven, a szerzők nevét, a szerzők munkahelyének nevét, valamint a kézirat ügyében a szerkesztőséggel kapcsolatot tartó személy pontos postai és e-mail címét. A második oldalnak tartalmaznia kell a magyar és az angol nyelvű absztraktot és a kulcsszavakat. A kézirat lapjait sorszámozni kell.

A leadott kéziratban ne legyen makró; stílus (helyette a kiemelés kurziválással, kövérítéssel megoldható), ritkítás és aláhúzás; szakasz-, hasáb- és oldaltörés; Word által generált tartalomjegyzék, mutató, felsorolás; tabulátor.

A táblázatokat és ábrákat számozni kell, illetve címmel (felirattal) kell ellátni. A forrás megjelölése minden esetben szükséges. A táblázatok elkészítése közben vegyék figyelembe a folyóirat méretét (B/5: 16,8×23,8 cm).

A szakirodalomra való utalások szövegközi hivatkozások formájában történjenek (pl. Elekes és Paksi, 2000 p. 45.). A felhasznált forrásokat a kézirat végén kell megadni, az APA stílus előírásainak megfelelően.

Absztrakt

Az eredeti közleményeket magyar és angol nyelvű absztrakttal és a kulcsszavakkal együtt kell benyújtani. Az absztraktok maximális terjedelme egyenként 500n, a kulcsszavakkal együtt a kézirat második oldalán, a törzsszövegtől elkülönítve szerepeljenek. Az absztrakt világosan informálja az olvasót az írás lényegi céljáról/a kutatás legfontosabb eredményeiről.

Elbírálás

A benyújtott kéziratokat a szerkesztőség - amennyiben azt formailag és tartalmilag elbírálásra alkalmasnak találja - továbbítja két független, anonim lektornak. A szerző a kézirat javítását a lektori vélemények alapján végzi el.

 

utoljára frissítve: 2013. augusztus 22. 13:25:03

Kapcsolódó tartalmak:

« vissza