PTE | ETR | Coospace
Keresés Részletes keresés

Dr. habil. Juhász Gábor, PhD., egyetemi docens

szerző: Polyák Lilla | 2010. december 02. 13:31:09

Juhász GáborElérhetőségek:

Email: juhaszgaborx@gmail.com

Telefon: 72-503-600 / 23531   (oktatói szoba: 306)

 

 

Képzettségek:

 

  • okl. szociálpolitikus;
  • általános szociális munkás;
  • Európai Unió szakértő;
  • közgazdaságtudományi Ph.D.
  • dr. habil. (neveléstudományok)
  • bejegyzett és minősített vezető emberierőforrás-gazdálkodási tanácsadó (EETOSZ)

Oktatott tárgyak:

Levelező képzés: Bevezetés a közgazdaságtudományba; Társadalom és gazdaság (Jóléti közgazdaságtan); A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései; A munka világa; Szolgáltatások és intézmények menedzsmentje; Szociális szolgáltatás menedzsment; Szociális projektek menedzsmentje; Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere I. -II.

Nappali képzés: Bevezetés a közgazdaságtudományba; Globális kapitalizmus és szociálpolitika; Szociális kutatás és feldolgozása I. -II.; Regionális fejlesztéspolitika és intézményrendszere I. -II.; Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika; A munka világa; Az EU integráció folyamata; Szociális projektmenedzsment; Szolgáltatások és intézmények menedzsmentje.

Kutatási terület: helyi gazdaság és szociális gazdaság, a civil/non-profit szektor működése; szociális/non-profit/ társadalmi vállalkozások; emberi és társadalmi tőke, emberi erőforrás-gazdálkodás; szervezetfejlesztés, változásmenedzsment; jóléti gazdaság - jóléti állam; humán kutatás-fejlesztés és innováció.

 


Fogadóóra a 2014/15. tanév, őszi szemeszterében:

- szerdánként 10.00 és 12.00 h között előzetes bejelentkezés alapján (juhaszgaborx@gmail.com);
- levelezős konzultációs alkalmakhoz igazodóan csütörtök és pénteki napokon a levelezős órák szüneteiben;

KIZÁRÓLAG előzetes e-mailen keresztül történt bejelentkezés és pontos időpont egyeztetés alapján:

e-mail: juhaszgaborx@gmail.com

 


Legfontosabb publikációk:

Könyvek

Idegen nyelvű könyvek

Dr. Juhász G. - Dr. Garai P.: Human Research in the Non-Profit Sector. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2007. 207 p.

 

Magyar nyelvű könyvek

Dr. Juhász G. (szerk.): Civil szervezetek humán erőforrás fejlesztése II. Kaposvár: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, 2011. 92 p.

Dr. Juhász G. - Dr. Kemény G. - Szendrő K.: Menedzsment alapismeretek. Vállalati menedzsment tudományos műhely. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2010.

Dr. Juhász G. - Dr. Kemény G. - Szendrő K. - Sz. Makó H.: Civil szervezetek humán erőforrás fejlesztése. Kaposvár: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, 2010. 240 p.

Dr. Juhász G.: Szervezési és vezetési alapismeretek. Útmutató és fogalomtár. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2007. 221 p.

Dr. Juhász G.: Társadalmi és munkaerőpiaci érdekek - civil szerepek. Kaposvár: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, 2006. 112 p.

 

Magyar nyelvű könyvrészletek

Dr. Juhász G. - Vojtek É. - Molnár D. - Borst, J. - Szellő J. - Dr. Mihály N. - Horváth A.- Szendrő K.: A fogyatékkal élő személyek munkaerő-piaci helyzete. In: Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a foglalkoztatáspolitikában. Alapfogalmak, fejlődési trendek (szerk.: Dr. Kövér Á.). Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-5.4.4-09/1/C-2009-0001 „Képzésfejlesztés az összetart(oz)ásért" projekt keretében készült. ELTE TáTK, Bp.,2012. 402-495. p.

Szellő J. - Dr. Juhász G.: A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának akcióterve. In: PATRÓNUS - A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete. Kaposvár-Pécs: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány - Pécsi Tudományegyetem, 2007. 217-224. p.

Brettner Zs. - József Á. - Dr. Juhász G.: A pályaválasztás fejlesztési lehetőségeit meghatározó szempontok és feltételek a Dél-dunántúli Régióban. In: PATRÓNUS - A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete. Kaposvár-Pécs: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány - Pécsi Tudományegyetem, 2007. 13-72. p.

Dr. Juhász G.: Az érdek és érdekeltség szerepe és jelentősége a kistérségi fejlesztések megvalósításában. In: Oktatói kézikönyv. Pécs: Hidak Dél-Dunántúli Területfejlesztő Társulások Köre. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. TIPP Kapacitásfejlesztő Programiroda, 2006. 18-44. p.

 

Szerkesztett tanulmánykötetek

Dr. Juhász G. (szerk.): PATRÓNUS - A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete. Kaposvár-Pécs: Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány - Pécsi Tudományegyetem, 2007. 224 p.

Dr. Juhász G. (szerk.): A szociális professzió. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2007. 220 p.

 

Szerkesztett tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok

Albert J. - Antalóczy P. - Baráth A. - Bertalan P. - Birher N. - Bogács E. - Boros I. - Czakó K. - Czilik I. - Csikós L. - Dávid B. - Glázer A. - Győri P. - Homicskó Á. - Hevesi J. - Juhász G. - Kincsei A. - Rixer Á. - Veress G.: A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése I. - IV. (Szerk.: Birher N. - Boros I.) Patrocinium Kiadó, Bp., 2013

Dr. Juhász G. - Vojtek É. - Molnár D. - Borst, J.: A fogyatékkal élő személyek munkaerőpiaci helyzete. In: Dr. Kövér Ágnes (szerk.): Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a foglalkoztatáspolitikában. Alapfogalmak, fejlődési trendek. Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 5.4.4-09/1/C-2009-0001 „Képzésfejlesztés az összetart(oz)ásért" projekt keretében készült. ELTE TáTK, Budapest, 2012. 402-495. p.

Dr. Kemény G. - Dr. Juhász G.: A humán kutatás-fejlesztés szervezeti innovációt eredményező jelentősége a hazai vállalkozások hatékonyságának fokozásában. In: Innovációs és Szakmai Fórum. Tanulmánykötet. Somogy megyei Foglalkoztatási Paktum. (szerk.: Szendrő Katalin), Kaposvár, 2010. p.64-76.

Dr. Kemény G. - Dr. Juhász G. - Molnár D.: A gazdálkodási tevékenység, kontrolling és versenyképesség-javítás összefüggései. In: Vállalkozások gazdasági együttműködésével, az innovációs tevékenység javításával kapcsolatos közös kutatási projektek a székesfehérvári régió iparvállalatainak és felsőoktatási intézményeinek közreműködésével (ROP). (szerk.: Barkócziné Makai Éva) Székesfehérvár: MTESZ Fejér Megyei Szervezete. 2008. 72-132. p.

Dr. Juhász G.: Dzsentrifikáció és új szegregáció: negatív szociális hatásokat okozó jelenségek a várostérségi egyenlőtlenségek terén Magyarországon és a világban. In: Versenyképesség és várostérségi egyenlőtlenségek. (szerk.: Hervainé Szabó Gyöngyvér - Szirmai Viktória) Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola - MTA Veszprémi Területi Bizottság - MTA Szociológiai Kutatóintézet. 2007. 248-256. p.

Dr. Juhász G.: A hazai non-profit szervezetek működését befolyásoló tényezők vizsgálata, különös tekintettel a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeire. In: Közép-és Kelet Európa integrálódása az egységes európai térségbe. (szerk.: Beszteri Béla - Vizi László Tamás) Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola. 2007. 108-119. p.

 

Tudományos közlemények

Idegen nyelvű közlemények

Dr. Juhász G.: The Role and Importance of Social Economy in the Development of Local Community and Economy and Regional Convergence. In: Humán Innovációs Szemle. 2013. 1-2. szám. 38-45. p.

Dr. Márta B. Erdős - Dr. Gábor Juhász - Dr. Péter Garai: The theoretical bases of knowledge management. In: Humán Innovációs Szemle. 2012. 1-2. szám. 7-22. p.

Dr. M. B. Erdős - Dr. G. Juhász -D. Molnár: Active citizenship in a post-transitional context. In: Acta Social Analysis (ISSN 20697449). Scientific Journal of Sapientia University. 2012.

Márta B. Erdős - Gábor Juhász: Shaping volunteer-friendly organizations in Hungary. In: Humán Innovációs Szemle. 2011. 2. szám. 52 -65.

Sz. Makó H. - Dr. Juhász G. - Vojtek É.: Workplace Stress and Conflict Management further Studies on Human Research Aiming at the Innovation of Workplace Health Promotion. In: Humán Innovációs Szemle. 2011. 1. szám. 93 -105.

Dr. Juhász, G.: The Importance of Human, Social and Cultural Capital. In: Humán Innovációs Szemle. 2010. 1.-2. szám. 6-13. p.

Dr. Juhász, G. - Dr. Kemény G. - Szendrő K.: The Role of Human Research and Human Innovations in Improving Organizational Efficiency. In: Szociális Szemle. 2009. 1-2. szám. 72-80. p.

Dr. Juhász, G.: Human Resource Development in the Non-profit Sector. In: Szociális Szemle. 2008. 1. szám. 94-102. p.

Dr. Garai, P. - Dr. Juhász, G. - Dr. Kemény, G.: The Promotion of European Ecosocial Model to the Development of Hungarian Agricultural Employment and Rural Areas. In: AGRICULTURE Scientific and Professional Review. Vol. XIII./1. 2007. 21-24. p.

Máthé, A. - Juhász, G. - Kiss, A. - Dózsa, Zs.: Change of organizational culture in the function of alterations in the interests of employees. In: Acta Scientiarum Socialium (Historia, Philosophia, Sociologia), 2000. 6. 39-47. p.

 

Magyar nyelvű közlemények

Dr. Juhász Gábor: A szociális gazdaság szerepe és jelentősége a helyi társadalom és gazdaság fejlesztésében, valamint a térségi-területi felzárkózásban. In: Szociális Szemle. 2013/1-2. 20-27. p.

Vojtek Éva - Dr. Juhász Gábor - Dr. B. Erdős Márta - Dr. Garai Péter: A kompetenciák szerepe és jelentősége a munkaerő-piaci esélyek fokozásában, valamint a munkakörelemzésben és értékelésben. In: Szakképzési Szemle XXIX. évfolyam 2013. 1. sz. 5-20. p.

Dr. B. Erdős Márta - Dr. Juhász Gábor - Dr. Garai Péter: A szervezeti tudásmenedzsment elméleti alapjai In: Szakképzési szemle 28. 1. 2012. 41-54. p.

Dr. Garai P. - Dr. Juhász G.: Az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának lehetőségei a társadalmi különbségek csökkentésében I. rész. In: Munkaügyi Szemle, 51. évf., 1. sz., 2007. 12-16. p.

Dr. Garai P. - Dr. Juhász G.: Az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának lehetőségei a társadalmi különbségek csökkentésében II. rész. In: Munkaügyi Szemle, 51. évf., 2. sz., 2007. 22-25. p.

Kemény G.- Juhász G.: Tervezési és személyzetmenedzselési funkciók szerepe a munkavállalói motivációk fenntartásában. In: Acta Agraria Kaposváriensis, 2001. 5. 2. 73-81. p.

Juhász G. - Dózsa Zs. - Csordás Á.: Piacorientált emberi erőforrás fejlesztés a dél-dunántúli régióban. In: Acta Scientiarum Socialium (Historia, Philosophia, Sociologia). 2000. 7. 37-41. p.

Juhász G. - Máthé A. - Dózsa Zs. - Kiss A.: Az egyetemi-főiskolai képzést kiegészítő komplex tréning-csoportos oktatási program bevezetése a Kaposvári Egyetemen (Vitaanyag egy modellkísérlethez). In: Acta Scientiarum Socialium (Historia, Philosophia, Sociologia). 2000. 6. 33-39. p.

Juhász, G. - Máthé, A. - Marczin, Ő. Sz.: Néhány szempont a kulturális antropológia és az interkulturális kommunikáció tárgyköréből az emberi erőforrás menedzsment tanulmányozásához. In: Acta Scientiarum Socialium (Historia, Philosophia, Sociologia). 1999. 3. 9-14. p.

Az oktató további publikációi az alábbi címen találhatóak:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10020739

 

 

utoljára frissítve: 2014. szeptember 10. 10:14:28

« vissza