PTE

József Madácsy, Lecturer in Social Theories & Addiction Studies

szerző: Polyák Lilla | 2011. április 11. 14:25:07

Madácsy józsef

tel: +36 72503600 / 23563 ext.
email: madacsy@btk.pte.hu

Jozsef Madacsy obtained MA degrees in Philosophy and Social Work at the University of Pecs.

Currently, he is a Ph.D. student in the Cultural Anthropology Programme of the Interdisciplinary Doctoral School at the University of Pecs. As a Ph. D. student, he is specialized in the ethnographic-cultural anthropological research on the 12-step Fellowships in Hungary.He is a member of the Editorial Board of Szocialis Szemle (Hungarian Social Review). He is a peer reviewer of Addiktologia (Addictologia Hungarica).

He has translated a number of articles and Dr. Robert Lefever's work, Compulsive Helping into Hungarian.

Participation in research projects:
2008: Ethical Codes and Ethical Controls in the Social Sciences: Impact on research production and dissemination. European network coordinated by Dr Betsy Thom (Middlesex University).

2007: Psychosocial transformations and the rhetoric of change in the 12-step Fellowships. A project funded by the National Scientific Research Fund. Leader: Dr. Gabor Kelemen. (Interviewing sober addicts in 12-step Fellowships, CAQDAS).

Awards, scholarships:
Excellence Publication Award of the University of Pecs (2008 March, with G. Kelemen and M. B. Erdos)

Leonardo Mobility staff exchange programme between the Middlesex University (London) and the University of Pecs (1st March - 14th April 2008). Funded by the EU - Tempus Public Foundation/Hungarian National Leonardo Office.

Publications in English
Kelemen, G. - B. Erdős, M. - Madácsy, J. (2007): Voices of sobriety: Exploring the process of recovery through patient testimonials. Addiction Research & Theory 15 (2) 127-140.

Borda, V. - Brettner, Zs. - Csürke, J. - Madácsy, J. - Molnár, D. (2007): How do I teach that I don't know? XII. Európai Szociális Munka Szimpózium: Változások és kihívások a szociális munkában és képzésben. Győr: Széchenyi István Egyetem. Conference paper.

Recent publications in Hungarian

Madácsy J. (2010): Közelítések és értelmezési keretek az Anonim Alkoholisták etnográfiai és kulturális antropológiai kutatásában.  (Approaches and interpretation frameworks in the ethnographical and cultural anthropological research of Alcoholics Anonymous) In: Mészáros, J. - Harcsa, I. (szerk.): A krízis mint esély. Andorka-konferencia. Budapest: Barankovics István Alapítvány - Gondolat Kiadó, 158-168.

Madácsy J. (2009): Twelve Steps towards the Promised Land of Sobriety. An Interview with Dr Robert Lefever. Szociális Szemle 2 (1-2) 81-88.

Madácsy J. (2009): Gregory Bateson és az Anonim Alkoholisták. (Gregory Bateson and Alcoholics Anonymous) In: Fischer, F. - Ormos, M. - Harsányi, I. (szerk.): Kutatási füzetek 15. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 155-169.

Madácsy J. (2008): Tom White: A Different Kind of Hero. The Story of Alcoholics Anonymous. Addiktológia 7 (2) 172-182.


Madácsy, J.: A függőség kultúrája.( The Culture of Dependence) Lefever, R.: Compulsive Helping. Szociális Szemle 1 (1) Review, in press.

Madácsy József (2008): A 12 lépéses módszer alkalmazása az angliai szenvedélybeteg-ellátásban. (12-step fellowship work in a rehabilitation facility for addicted persons in the United Kingdom) A szociális munkás-képzés új kihívásai a 21. században. Pécs: PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Conference paper.

Madácsy, J. (2007): A józan kultúra: Kelemen, G. - B. Erdős, M.: Craving for Sobriety. A unique therapeutic community in Hungary. Tabula 10 (1) 137-142. Review.

Madácsy, J. (2005): Urbán, R. és mtsai.: A dohányzás egészségpszichológiája. (Health psychology of smoking) Addiktológia 4 (3) 388-390. Review.

Madácsy, J. (2005): Kelemen, G. - Csákiné Király, L.: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása. (Social care for psychiatric patients and addicts) Addiktológia 4 (2) 244-246. Review.

Madácsy, J. (2005): Olson, R. P. (szerk.): Religious Theories of Personality and Psychotherapy. East Meets West. Addiktológia 4 (1) 137-140. Review.

Miodrágovits, V. - Madácsy, J. (2005): Zene és színházterápia. Művészet és önreflektivitás. (Music and theatre therapy. Art and self-reflectivity) Dialógus a józanságról. Pécs: Leo Amici 2002 Alapítvány - PTE BTK Szociális Munka Tanszék. Conference paper.

utoljára frissítve: 2012. augusztus 16. 14:20:57