PTE | ETR | Coospace
Keresés Részletes keresés

Kutatás

szerző: Polyák Lilla | 2010. november 08. 11:15:36

A Tanszéken folyó kutatások

A Tanszék munkatársainak kutatásai a szociális munka rendszerelvű, integratív, interdiszciplináris - az ember és a humán környezet kölcsönhatására összpontosító - pszichoszociális megközelítéséhez kapcsolódnak. Kutatásainkat a következő kulcsszavakkal jellemezhetjük: transzformatív tanulás, reflektív és kritikus gondolkodás, társas hálózatok, empowerment, reziliencia.

Tanszékünkön addiktológiai kutatóműhely működik. Célja az addiktológia elméleti alapjainak és szakmai gyakorlatának (módszereinek, hatékonyságának) tanulmányozása és fejlesztése, különösen a józan kapcsolati hálót, a klinikai szociális munka professzionális tartalmát, s a pszichoszociális rehabilitáció eszközeit gazdagító, a marginalizált csoportok emancipálódására, a szolidaritás és törődés etikájának fejlődésére irányuló reflektív tanulás és társadalmi participáció révén.

Egyéni kutatási, érdeklődési területek:

Baráth Árpád

Integráció és migrációs egészségügy Magyarországon (EU Integrációs Alap pályázat összefoglalója)

A projekt közvetlen célja, hogy Európában újdonságnak számító kurrikulumot dolgozzon ki, akkreditáltassa és vezessen be a felsőoktatásban a migrációs egészségügy területén. Ezt indokolja a migrációhoz és a migránsok integrációjához kapcsolódó gazdasági szükség, valamint a szintén jele levő közegészségügyi kockázat. A schengeni övezetben levő Magyarországra egyre nagyobb számban érkeznek migránsok. Az ellátáshoz szükséges humánerőforrás elégtelen, célzott képzési program sincs. A problémakör multidiszciplináris: orvosi megközelítésen túl szociális, nyelvi, vallási, gazdasági, nemzetbiztonsági és politikai szempontok is jelentős tényezők az új kihívások kezelésében. A projekt próbaképzést és annak tesztelését is megvalósítja. A képzés elsődleges célcsoportja a menekült ellátásban rohamosan növekvő számú rendészeti, egészségügyi és szociális szakemberek.
A projekt arra a hiányosságra kíván reagálni, amely a migránsokkal foglalkozó szakemberek hétköznapi munkája valamint képzésük között fennáll. Az EU-ban már jelenlevő migránsok száma és a növekvő trend alapján joggal feltételezhető, hogy az egészségügyi, szociális és rendészeti szférában dolgozók mindegyike találkozik munkája során az EU-n kívül született kliensekkel. A célcsoport épp ezért magában foglalja mint a megelőzéssel, mind az egészségügyi biztonsággal, mind a migránsok sikeres integrációjával foglalkozó szakembereket. A projekt célcsoportja épp ezért igen széles, a kifejlesztendő tananyag szerkezete is úgy épül fel, hogy a különféle célcsoportok számára az általuk leginkább kívánt aspektusok kapjanak hangsúlyt.
A képzés az alábbi célcsoportok számára a következő területeken lehet hiánypótló:
- határőrizeti és rendvédelmi szervek munkatársai: egészségügyi valamint multikulturális és emberjogi alapképzést (emberkereskedelem áldozatai!),
- szociális szférában dolgozók: egészségügyi képzés, valamint a migráció szociális, kulturális aspektusai,
- egészségügyi ellátásban (nővérek és orvosok): egészségügyi ellátás multikulturális és sokfelekezetű aspektusai és emelt szintű epidemológia, infektológiai képzés

Brettner Zsuzsanna

Az időspolitika helye, szerepe az önkormányzati szociálpolitikában. A helyi időspolitika tervezési folyamata. Az önkormányzatok és a szociálpolitika helyi szereplőinek partneri együttműködése az időspolitika kialakításában.

B. Erdős Márta

Kliens és segítő kapcsolatának társadalmi-kulturális vonatkozásai. A segítő kapcsolat sajátos liminális tere és innovatív, a konstruktív változást facilitáló ereje. Az empirikus kutatások intézményi kontextusa egy krízisintervencióra szakosodott telefonszolgálat, valamint egy tizenkét lépéses terápiás közösség.

Kelemen Gábor

Az emberi lehetőség-szféra növekedéséhez és az önerő felszabadításhoz vezető dinamikus, interaktív folyamatok feltételei. A terület empirikus kutatása a tizenkét lépéses józan közösségek működésének tanulmányozásával történik.

Madácsy József

A szenvedélybetegek magyarországi önsegítő csoportjainak etnográfiai vizsgálata. Az interdiszciplináris kutatás a kulturális antropológia, az addiktológia és a társadalomfilozófia határterületein mozog.

Molnár Dániel

Magyarországi, uniós és globális kábítószer-politikai folyamatok. Összefüggések és ellentmondások a policy, a politics és a polity között.

Mucsi Georgina

Szociális munkás helye és szerepe a hospice-palliatív ellátásban. Hospice a 12 lépéses programok tükrében. Viszonyunk a halálhoz, halálkép, haldoklókkal dolgozó segítők motivációi. Veszteségek, gyász feldolgozása, megküzdési mechanizmusok.

 

utoljára frissítve: 2015. július 17. 11:57:11

« vissza