PTE | ETR | Coospace
Keresés Részletes keresés

Alumni

szerző: Polyák Lilla | 2011. február 21. 11:12:02

Alumni jelentése: „Öregdiák(ok), ma már nemzetközileg használt kifejezés mindazokra, akik egy adott iskola, intézmény végzett diákjai”.

Az ALUMNI lehetőséget kíván nyújtani a végzett hallgatók számára, hogy fenntarthassák és ápolhassák kapcsolatukat volt alma materükkel, valamint egykori oktatóikkal, hallgatótársaikkal.

Célja az, hogy a volt hallgatók betekinthessenek tanszékük életének aktuális eseményeibe, információkat szolgáltasson a tanszéken folyó tudományos eseményekről és oktatómunkáról, segítséget nyújtson a különböző szakmai és közösségi programok, évfolyam-találkozók megszervezésében, és a kapcsolatrendszer bővítésével elősegítse a munkavállalást.


Volt hallgatóink mondták:


Én Kléri Zsuzsanna vagyok és 2010 nyarán végeztem itt Pécsett szociális munkásként. Már az egyetem alatt is rengeteg lehetőségem volt arra, hogy a szociális munka legkülönbözőbb területeire betekinthessek, és beletanuljak az akkor még csak jövendőbeli szakmámba azaz, hogy hogyan kell a közvetítő szerepét felvenni az egyén és környezete között, segíteni áthidalni a problémákat és olyan 'skill'-ekkel felruházni az egyént, hogy önmaga újra-vagy először- kontrollt nyerjen az élete felett és kiteljesedett emberként élhessen. Ehhez az önismeret útján is el kellett indulni és azzal a tudással és támogatással, amit az egyetemen kaptam sok akadályt alkalmam volt leküzdeni a saját életemben is...szóval ezen a tanszéken igazán lehet kapni valami pluszt, amit máshol nem tudnak nyújtani.

Dolgozhattam fiatalkorúakkal egy büntetés-végrehajtási intézetben, részt vehettem projektek megírásában, végrehajtásában, lebonyolításban, rendezvények szervezésében, tréningek vezetésében és természetesen mindeközben csodás, érdekes és tiszteletreméltó embereket ismerhettem meg, és tartalmas barátságokra tehettem szert. Igazán kalandos 7 évem volt – merthogy kettőt halasztottam.

Annak ellenére, hogy a szociális munka még nem egy nagy presztízzsel rendelkező szakma szerintem nagyon pozitív oldala, hogy az ismeret és tudás, amit a szakemberré válás alatt meg lehet szerezni, sokrétű és komplex. Rengeteg más területen is használható, és ezért sok lehetőséget hord magában. Nem utolsósorban pedig más országokban is megállja a helyét.

Én jelenleg bentlakásos gondozóként dolgozom Angliában és a mindennapokban szociális munkásként funkcionálok, hiszen én vagyok a kapocs sok-sok szervezet, a család, a munkahelyem és a kliensem között és nekem kell megoldanom a felmerülő problémákat, csakúgy mint oldani a feszültségeket, különbözőségeket.

Ha valakiben van kalandvágy, vágy, hogy állandóan fejlődjön, változzon, kinyíljon és érzékenyebb legyen a világra, problémákra és az emberekre, valamint tényleg szeretné megérteni  a társadalomban felmerülő problémák komplexitását, én mindenképpen csak ajánlani tudom nemcsak a pécsi tanszéket, de magát is szakmát is. - Kléri Zsuzsanna


Mit csinál egy szociális munkás/szociálpolitikus?

Egy európai uniós programban tevékenykedem, amely a bűnelkövetők társadalmi visszailleszkedését hivatott segíteni a börtönből való szabadulás után. Heti négy napot egy büntetés-végrehajtási intézetben dolgozom, ahol képességfejlesztő csoportfoglalkozásokat tartok és egyéni beszélgetéseket folytatok. Munkaköri leírásom szerint a munkaerő-piaci visszailleszkedésüket kell segítenem (álláskeresési tanácsadás, önéletrajz-írás), de a börtönben lévők számos lelki problémával küzdenek, amelyek kezelésében is igyekszem segíteni.

Mire jó a szociális munkás/szociálpolitikus diploma?

Nagy előnye, hogy rengeteg szakterületen el lehet vele helyezkedni: idősgondozás, gyermekvédelem, hajléktalan-ellátás, szenvedélybetegek segítése, kórház, pszichiátriai betegek segítése, közösségfejlesztés, családsegítés, de már hallottam üzemi szociális munkásról is, aki gyárakban segít. Másik, ami miatt örülök, hogy szociális munkásként végeztem, az a szemlélet, amit kaptam. Az egyetemi évek alatt egy nagy adag tolerancia, szélesebb nézőpont és önismeret lett a sajátom.

Mire (miért) nem jó egy szociális munkás/szociálpolitikus diploma - de mire jó, miben segít a megszerzett tudás?

Nem jó arra, hogy a gyarapodáshoz szükséges pénzt megkeressük. Szociális munkásnak jó anyagi háttérrel vagy kis igényekkel érdemes menni. - Székely ZsuzsannaMit csinál egy szociális munkás/szociálpolitikus?

Jelenleg az Integrált Nappali Szociális Intézmény "Kapcsolat Klub" - Közösségi Ház - Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátásánál dolgozom klubvezetői/ nappali ellátás vezető munkakörben. A szolgáltatás keretein belül a saját otthonukban, krónikus pszichés problémával élő személyek részére napközbeni ellátásokat nyújtunk, melyek elősegítik az ellátottak komplex pszichoszociális rehabilitációját egyéni esetkezelés és csoportos szociális munka eszköztárával (csoportok, foglalkozások szervezése, tartása). Fontosnak tartjuk, hogy klienseink lehetőség szerint képesek legyenek a családtagok, barátok, szakemberek segítségével a hétköznapi életvitelhez szükséges készségeiket megtartani illetve fejleszteni, számukra nehézséget jelentő helyzeteket képesek legyenek segítséggel megbirkózni, kompetens személyekké váljanak saját életüket illetően.

Mire jó a szociális munkás/szociálpolitikus diploma?

Véleményem szerint a szociális munkás diploma által szerzett tudás elősegíti a szociális problémák iránti érzékenységet, továbbá az adott helyzeteket /problémákat széles látókörrel szemlélni, akár egyszerre több nézőpontból megközelíteni, nemcsak egy tudományterület eszköztára által.
Azáltal, hogy maga a képzés folyamatában több szakma képviselője is jelen van, segítséget nyújt a leendő szakembernek a munkája során az interprofesszionális együttműködésre azonos és más területen dolgozó szakemberek között.

Mire (miért) nem jó egy szociális munkás/szociálpolitikus diploma - de mire jó, miben segít a megszerzett tudás?

Úgy gondolom, hogy legtöbb esetben a hagyományos társadalmi hierarchiában nem a „felső kategóriákban” foglalnak általában helyet a szociális munkás diplomával rendelkezők, bár saját tapasztalatom során az elmúlt időszakban jelentősen változott a szakma ismerése, elismerése és megítélése.  Viszont számtalan területen van, ahol szociális munkás diplomával rendelkezők tudnak tevékenykedni. - Endre Szilva

 

utoljára frissítve: 2013. szeptember 27. 12:34:08

« vissza