PTE | ETR | Coospace

A SZINEK

szerző: | 2011. december 06. 10:43:05

A SZINEK létrejöttének előzményei

 

A SZINEK munkatársa, jelenlegi vezetője, dr. Erdős Márta 2007 tavaszán és nyarán egy Leonardo-pályázat támogatásának köszönhetően bekapcsolódhatott a nagy-britanniai  Social

and Health Evaluation Unit (SHEU) munkájába. (E közös munka eredménye, a teljes kutatási jelentés a SHEU weboldalán olvasható:

http://chesterrep.openrepository.com/cdr/handle/10034/40675)

 A SHEU alapítója Prof. Roger Ellis, aki Prof. Elaine Hogard-dal, a központ vezetőjével közösen, harmincévi kutatómunka tapasztalataira alapozva alakította ki átfogó értékelő kutató módszerét, a Trident-et.  A kvalitatív és kvantitatív módszereket kombináló modellt széles körben használták szociális, egészségügyi és oktatási innovációk értékelő kutatására.

A SHEU négy alapelve a magas színvonal biztosítása, a költséghatékonyság, az azonosulás az emberi fejlődés értékeivel, és az érintettek bevonása az értékelés folyamatába. Legfontosabb projektjeik között szerepelt:

-  az ápolónőképzés megújításának értékelő kutatása,

- a közbiztonság etnikai kisebbségek szerinti megítélésének vizsgálata,

- az üzleti szektor működése és a közbiztonság kapcsolatának kutatása,

- a Biztos Kezdet (Sure Start) projekt értékelése több színtéren

- közösségi házak energiafogyasztása szociális tényezőinek kutatása,

- kliens-segítő kapcsolat értékelő kutatása.

(Forrás és további részletes információk: 

http://chesterrep.openrepository.com/cdr/handle/10034/12189).

Megismerve a Trident-modellt, és felismerve alkalmazásának hazai szükségszerűségét és a benne rejlő lehetőségeket, 2008-ban nagy-britanniai mintát követve a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszékén dr. Kelemen Gábor vezetésével megalakult a SZINEK, a Szociális Innovációs Kutató- és Értékelő Központ.

 

 

A SZINEK munkássága 2008-2011 között

 

A SZINEK tevékenysége a Központ fennállásának első három évében erősen összefonódott a tanszéki kutatásokkal, így a tanszéki Addiktológiai Műhely munkájával. A Tanszék kutatói kapacitásait nagyrészt egy öt éve tartó OTKA-projekt (K 68619) kötötte le, ahol felépülő szenvedélybetegek eltérő felépülési modelljeit vizsgáltuk, elsősorban kvalitatív kutatási módszerekkel. Eredményeinket több szaktanulmányban, konferencián (elérhetőek a http://szocialismunka.hu/menu/40/23 weboldalról); valamint az „Átlendülés” http://www.addiktologia.hu/article_pdf/281.pdf; és a „Reflective Recovery c. kötetben tettük közzé. http://hu.orioldbooks.com/2011/07/reflective-recovery.html

Tanszéki folyóiratunk, a Szociális Szemle 2010/1. száma több oldalról is kapcsolódott az értékelő kutatások témaköréhez. http://szocialismunka.hu/index.php?p=contents&cid=14

            Tanszékünk és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont közötti tartós együttműködés keretei között számos projektben alkalmaztuk a modell egyes elemeit, bár komplex értékelő kutatás lefolytatására az adott pályázatok keretei között nem nyílt lehetőség. (http://www.ddrfk.hu/hu/szocialisprojektek.html)

2008 folyamán az angol partnerrel közösen lefolytatott, a fentiekben hivatkozott értékelő kutatáshoz biztosítottunk további adatokat.

 

További terveink

 

2008-2011 között a kutatóközpont a szűkebben értelmezhető szociális területre fókuszált. Szociális vonatkozása természetesen bármely emberi tevékenységnek van, s ezeknek a tényezőknek a figyelmen kívül hagyása a más szempontból értékes innovációk nem megfelelő működéséhez vezet, kockáztatja a projekt fenntarthatóságát. A SHEU példáját követve, a jövőben szeretnénk kiterjeszteni értékelő tevékenységünket mindazokra a területekre, ahol a szociális aspektus fontos szerepet játszik. (Pl. egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi projektek, innovációk a közszolgáltatások, közbiztonság terén, új beruházások társadalmi fogadtatása stb.)

A kutatóközpont egyetemi környezete a magas színvonalú munka záloga, hallgatóink bevonása az egyes feladatokba a kutatómunkát költséghatékonyabbá teszi, és a képzési célokat is jól szolgálhatja.

További előny minden résztvevő számára, hogy a kutatások, együttműködések során eleven és sűrű kapcsolati hálózat alakul ki a különböző szektorok és ágazatok között.

 

utoljára frissítve: 2011. december 07. 08:49:14

« vissza