PTE | ETR | Coospace

Gyakran ismételt kérdések

szerző: | 2011. december 06. 10:45:45

Gy. I. K.

 

Az értékelő kutatás nem a monitorozással azonos?

 

Bár a projektek monitorozása a pályázatok kötelező eleme, ez a fajta értékelés előre megadott indikátorokra, egyetlen meghatározott perspektívából összpontosít, időben korlátozott, s bármennyire logikus, követhető,  nem a korszerű tudományos gondolkodásra, tudományos módszerekre épít. Komplexitását, árnyaltságát tekintve nem éri el az értékelő kutatások szintjét. A monitorozás tehát elsősorban arra ad választ, rendben halad-e a projekt a megszabott, kigondolt úton; míg az értékelő kutatás során minden érintett fél bevonásával, a tudomány módszereinek alkalmazásával értékeljük a projekt folyamatait, eredményeit, hatásait.

 

Miért van szükség értékelő kutatásra, ha előzetesen szükségletfelmérés készült?

 

A szükségletfelmérés, bármilyen körültekintő módon végezzék is el, nem képes minden lehetséges problémát felfedni, s ezek nyomán a várható eredményeket és folyamatokat teljes pontossággal előrevetíteni. Az alapos, körültekintő szükségletfelmérés erős hipotéziseket, de nem tényeket eredményez. A hipotéziseket pedig hasonló körültekintéssel kell ellenőrizni.

A rendszerelmélet eredményei alapján egyes helyzetekben – különösen a rendezetlenség, az újjárendeződés állapotaiban – a kezdeti minimális (akár szándékolatlan) intervenciók gyakran igen nagy eltéréseket eredményeznek a „kimeneti” állapotban: egyszerűen fogalmazva, nem lehetséges előre mindent számításba venni. Ha elmarad a szisztematikus értékelés, akkor nem tudjuk meg, hogy a szükségletfelmérés alapján meghatározott feltevéseink közül melyek váltak be, és melyeket kell elvetnünk.

 

utoljára frissítve: 2011. december 06. 10:45:45

« vissza